LAIVAS THENS

Laosas nosaukums:                               May Khen Hua
Botān. nosaukums:                                Hopea Odorata 
Ģimene:                                                Dipterocarpaceae
Blīvums:                                                1000  kg/m3 

Šis koks aug Laosā, tam ir blīva un noturīga struktūra. Vietējie iedzīvotāji arī līdz šai dienai tradicionāli izmanto viņu sporta laivu izgatavošanai, kuru garums sasniedz 20 metrus. Materiālus izmanto kā iekšējām, tā arī ārējām apdarēm.